Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

"Ξεσκονίζοντας" τις έννοιες της Ηλεκτροδυναμικής!

Μια από τις πιο δύσκολες έννοιες στην Ηλεκτροδυναμική είναι αυτή της ηλεκτρεγερτικής δύναμης (ΗΕΔ). Η δυσκολία έγκειται κατά κύριο λόγο στην ποικιλία των υφιστάμενων εκφράσεων για την ΗΕΔ, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση στην οποία η έννοια αυτή εφαρμόζεται.

Το θέμα αυτό αποτέλεσε, διαχρονικά, αντικείμενο "ζωηρών" συζητήσεων -και συχνά έντονων διαφωνιών- ανάμεσα στον γράφοντα και τον συνάδελφο Α. Μαγουλά. Αποτέλεσμα αυτών των μακροχρόνιων ζυμώσεων ήταν το πρόσφατο άρθρο παιδαγωγικού χαρακτήρα,

Electromotive Force: A Guide for the Perplexed

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο MIT των ΗΠΑ για την ανάρτηση του άρθρου στο site THE NET ADVANCE OF PHYSICS. Αποτελεί μεγάλη τιμή για μας!

Δείτε την ελληνική μετάφραση του άρθρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου